Menighetens retrett

Menig­he­ten førs­te retrett på norsk noen­sin­ne ble gjen­nom­ført lør­dag 15. mars. Pro­gram­met star­ter med en faste­kon­sert med gjeste­opp­tre­den av sopra­nen Hjør­dis Hele­na Ofte­stad og fløy­tist Finn Hen­ry Olsen som har vært med i Ope­ra orkes­te­ret i fle­re år. Både engelsk og nors­ke lovs­angs­teks­ter ble frem­ført i til­legg til klas­sisk musikk. Mel­lom san­ge­ne var det les­ning og bønn til selv­ran­sa­kel­se som en for­be­re­del­se til påske.

Share