St. Johannes menighetskor

St. Johannes menighetskor – menighetens kor og forsangere i høymessen

St. Johannes menighetskor øver hver mandag kl. 18.30-20.00, og kl. 10.00 på søndager før høymessen. Kantor/organist Peder Varkøy er vår korleder.

Vi ønsker å få flere medlemmer i koret vårt, så ta gjerne med deg en til og kom 🙂 Særlig trenger vi herrestemmer!

Spørsmål kan stilles til Peder: peder.varkoy@katolsk.no

Share