Menighetslokalene våre

Vi har gitt menighetslokalene hvert sitt helgennavn. Nedre del av kirkerommet blir kalt St. Lukas (kapell), menighetslokalet heter St. Matteus og møterommet heter St. Markus.

St. Matteus menighetslokalet kan leies ut til mindre arrangementer i forbindelse med sakramenter som mottas i denne menigheten når det ikke er opptatt av aktiviteter som skjer i her. Det er bestemte priser for leie fordelt i forskjellige kategorier ettersom hvilke dager og antall timer. Ønsker dere å leie lokalet, bes dere om å ta kontakt med menighetskontoret. Vi leier ikke ut på søndager da det er reservert til menighetens aktiviteter.

Vi anbefaler at dere booker lokalet i god tid da det er stor etterspørsel.

Share

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.