Menighetsrådet 2016/2018

Vår menighet avholdt sitt valg for nytt menighetsråd i perioden 29. mai til 12. juni 2016. Det nye rådet ble konstituert den 1. september. Dermed ser rådet ut for perioden 2016–2018 slik ut:

  • Styre­for­mann: sogne­prest
  • Leder: Vale­rie Håkon­sen
  • Nest­le­der: Bjørg Mai Sal­berg

Med­lem­mer: Kapel­la­ner til­hø­ren­de menig­he­ten, Affa Gir­may, Rena­te Erik­sen, Leo­nie Gelacio, Nathan Chris­to­pher, Juwachim Regi­nold, Johan Olav Bjer­ke, Ire­ne C. S Bau­tis­ta, Lukas T. Maka; Doan Thi M. Huong, Arthur De L. Estra­da, Waseem Yako Y Ramo (utnevnt), Antho­ny Kwaku Kud­jawu (utnevnt).

Menig­hets­rå­det har sin egen epost: Mr.Stjohannes@gmail.com

Her kan alle sen­de inn saker som de øns­ker at menig­hets­rå­det skal ta opp på møte­ne.

Trykk her for å lese informasjon og oppdateringer om eller fra menighetsrådet.

mr-bilde

 

Møte dato­er 2018: 

25. janu­ar, 22. mars, 19. april, 7. juni