Messefall i uken 36

Hvert år sam­ler bis­ko­pen alle pres­ter til preste­råds­møte på Maria­holm. Både sogne­pres­ten og kapel­la­nen skal være med på Maria­holm fra man­dag til tors­dag for­mid­dag.
NB! Det blir messe­fall i menig­he­ten man­dag 01.september til ons­dag 03.september.
Det er alt­så ingen kvelds­mes­se kl. 18.00 dis­se dage­ne.
Grun­net Viet­na­me­sisk Mar­tyr fei­ring blir det også messe­fall lør­dag 07.september kl. 18.00. Alle opp­ford­ret til gå i et av søn­dags­mes­sen.

Share