ORDINÆRE MESSETIDER

Mandager:

Kl. 18.00 Kvelds­mes­se

Tirsdag:    

kl. 18:00 Kvelds­mes­se

Kl. 18.30 Kris­ten medi­ta­sjon

Onsdager:

Kl.17.30 Rosen­kransan­dakt på norsk

Kl. 18.00 Kvelds­mes­se

Torsdager:   

kl. 18.00 Kvelds­mes­se

Kl. 18.30 Den gud­dom­me­li­ge mis­kunns rosen­krans på viet­na­me­sisk

 Fredager:

kl. 16:00 Sakra­ment­til­be­del­se

Kl. 18:00 Kvelds­mes­se

Kl. 18.30 Den gud­dom­me­li­ge mis­kunns rosen­krans på tamil

Kl. 19.00 Mes­se på polsk

Lørdager:

kl. 18:00 Førs­te søn­dags­mes­se

Søndager:

kl. 09:00 Mes­se på polsk

Kl 11:00 Høy­mes­se på norsk (3. søn/mnd fami­lie­mes­se)

Kl. 13.00 Mes­se på polsk( 1./2./3./5. søndag/mnd)

Kl 13:00 4. søn­dag i måne­den: mes­se på viet­na­me­sisk.

Kl. 14:30 Rosen­krans på engelsk

Kl. 15:00 Mes­se på engelsk

Kl. 17.00 Rosen­krans på tamil

Kl. 17:30 Mes­se på tamil

Kl. 19.30 Mes­se på spansk

Informasjon om ekstra ordinære messer, andakter og retretter som skjer i menigheten, trykk her

 

Messe­ti­der for St. Johan­nes menig­het oG and­re menig­he­ter samt and­re kirke­sam­funn er å fin­ne på Gudstjenestelisten.no

Share