Ministrantseminar 04.02: Påskeandakter

Igjen var det på tide med årets førs­te mini­strant­se­mi­nar. Vi var en stor gjeng på ca. 50–60 del­ta­ke­re og det er fint at det er så man­ge som øns­ker å del­ta. Den­ne run­den lær­te mini­stran­te­ne om pås­ken og dens man­ge andak­ter. Etter teori med p. Phu og Mikael, had­de mini­strant­le­der­ne sta­sjons­ar­beid hvor de gjor­de diver­se akti­vi­te­ter. Det var quiz med Rebecca, Hot Seat med Jeri­na, Bli-kjent leker med Jeni­fer, matche mate­ria­ler som bru­kes i kir­ken med Kevin og posi­sjons­tre­ning med Mikael. Kvel­den ble avslut­tet etter mes­se. Mid­da­gen ble ser­vert av pas­ta­gra­teng av vår egen mester­kokk Eirik Mar­tin­sen.

Vi gle­der oss til nes­te gang! Bra job­ba, alle mini­stran­ter!

Share