Ministranttreff med NM

LAG: St. Johannes ministrantlag

I fjor stilte ikke st. Johannes med noen lag, men det skal vi forandre på i år! Dette blir en veldig lærerrik og gøy helg, hold av helgen allerede i dag! Samtidig som dette arrangementet vil dere kunne delta på Mariaprosesjonen. Dersom du ønsker å representere den tamilske, den vietnamesiske eller en annen nasjonalgruppes ministrantlag må du ta kontakt med deres ministrantleder. Alle er velkommen hos st. Johannes ministrantlag, derimot. HOLD AV HELGEN! Aldersgrense: 8–17 år. Sjekk nuk.no eller facebook for mer informasjon.

Her er fakta om treffet:

Tid: 18.- 20. august

Sted: St. Olav dom­kirke­me­nig­het

Alder: 8–17 år

Opp­møte: kl.16.30

Avrei­se: fra kl. 14

Pris: kr 200 pr pers (lede­re kr 100)

Ta med:

- Mini­strant­drakt og pen­sko

- Sove­pose og ligge­un­der­lag

- Klær og det du tren­ger for en helg

- Lom­me­pen­ger

I år, som for­ri­ge gang er det Mikael Nguy­en som føl­ger dere. Mini­strant­drakt vil menig­he­ten sør­ge for å ta med.

For påmel­ding klikk her (Påmel­ding BARE for de som skal repre­sen­te­re st. Johan­nes mini­strant­lag — uav­hen­gig av noen nasjo­na­le grup­per).
FRIST: Man­dag 31.07

NB! Mini­strant­la­get kan ha kirke­kaf­fe 13. august. Inn­tek­ten kan gå til å beta­le del­ta­ker­av­gif­te­ne. For­hå­pent­lig­vis kan vi få den ned på 50%.

Spørs­mål? Ta kon­takt med Ire­ne eller p. Khiem 🙂

Lykke til!

Share