Nå er det menighetsråd valg i vår menighet! Se valg kandidatene her

Fra søn­dag 29. mai til søn­dag 12. mai har vi menig­hets­råd valg. Sit­ten­de menig­hets­råd skal skif­te ut 5 med­lem­mer der­for blir det 5 ledi­ge plas­ser som vi må fyl­le.

På søn­da­ge­ne vil det stå noen ved valg­ur­ne­ne i alle mes­ser som kan hjel­pe deg om du har spørs­mål. Du kan også kom­me inn­om kir­ken i uke­da­ge­ne.

For å kun­ne stem­me må din adres­se til­hø­re St. Johan­nes menig­het, du må være fer­met, og over 16 år.

Klikk på bil­de­ne for å se hvem som stil­ler som kan­di­da­ter.

1 2 3

 

Share