Norgesmesterskap i ministrering 2015

17. april sam­let det seg 120 barn, ung­dom­mer og voks­ne fra over­alt i Nor­ge for å del­ta på årets mini­strant­helg på St. Sunni­va sko­le i Oslo. Den­ne hel­gen skul­le de 10 uli­ke lage­ne lære mer om vår tro , vår opp­ga­ve som mini­strant, og ikke minst del­ta på Nor­ges­mes­ter­skap i mini­stre­ring.

Vi gra­tu­le­rer St Ans­gar mini­strant­lag som vant den­ne gan­gen og en stor applaus til våre to lag som stil­te opp. Vel­dig fint og se enga­sjer­te barn og unge.

 Bilde tatt på trappen til St. Olav Kirke og med Erkebiskop i Warzawa, Kardinal Kazimierz Nycz

Et av våre 2 lag

Et av våre 2 lag

Share