Novembermiddag for alle frivillige!

Ons­dag 15. novem­ber 2017 arran­ger­te st. Johan­nes menig­het en fel­les mid­dag for alle fri­vil­li­ge i menig­he­ten. Det­te er menig­he­tens måte å vise sin takk­nem­lig­het oven­for våre enga­sjer­te og hjelp­som­me fri­vil­li­ge!

 

Kvel­den star­tet med mes­se hvor både inten­sjo­nen og pre­ken hand­let om fri­vil­lig­het og vel­vil­je. Der­et­ter var det vel­komst­tale av p. Val­de­ma­ras og mat. Under kvel­den var det god under­hold­ning med alle menig­he­tens kor og quiz. Det var et stort enga­sje­ment og god stem­ning.

 

Vi ser fram til nes­te år! Vi ses!

 

Klikk her for festlige bilder!

 

 

Share