Ny messe hver fredag kl. 11.00 med lunsj

Vi min­ner om at i mor­gen begyn­ner vi med den nye eks­tra­mes­sen som blir fei­ret hver fre­dag kl. 11.00. Mes­sen er spe­si­elt tenkt for eld­re og ens­li­ge, men alle er selv­føl­ge­lig hjer­te­lig vel­kom­men. Det blir lunsj etter mes­sen der man kan møte and­re, slå av en prat, og fyl­le opp magen for etter­mid­da­gen.

Hjer­te­lig vel­kom­men skal du være!

Share