NYE KIRKEBENKER

St. Johan­nes menig­het har fått førs­te leve­ring med kirke­ben­ker fra Polen. Vi har også fått nye kor­sto­ler med blå teksti­ler, alt sam­men kva­li­tets­hånd­verk. Nå ven­ter res­ten av kirke­ben­ke­ne samt skrifte­stol. Ben­ke­ne, som også har kne­le­skam­ler, gir kirke­rom­met mer tyng­de, og eike­far­gen står vel­dig fint til den røde tegl­stei­nen. En gle­dens dag i St Johan­nes.

Inn­sam­lin­gen til ben­ke­ne fort­set­ter med for­ny­et moti­va­sjon. Grun­net preste­møte på Maria­holm er kir­ken stengt fra tirs­dag til og ons­dag, men alle er vel­kom­men til å ta de nye ben­ke­ne i øyen­syn fra tors­dag av.

En gle­dens dag for St. Johan­nes -og alle hjer­ter fry­der seg!

DSC_0903 IMG_5092 IMG_5444 image

Share