Nytt lokallag i St.Johannes

Nye St.Johannes menig­het i Oslo har alle­re­de fått ung­doms­lag. På tors­dag ble et sty­re med enga­sjer­te ung­dom­mer valgt.
ungdomsstyret
St.Johannes menig­het har alle­re­de hatt 3 ung­doms­kvel­der og på tors­dag ble et sty­re valgt. Sty­ret består av Ire­ne Bau­tis­ta som leder, Mimi Hoang Nguy­en, Hen­ok Ber­hane, Rebecca Nguy­en og Johan­nes Ekjord Øyen. De er alle enga­sjer­te og det er bare å gle­de seg til akti­vi­te­te­ne de plan­leg­ger for høs­ten!

Av: Kris­ti­ne Gran Mar­tin­sen
Share