Oktober er Marias måned

I okto­ber måned blir det Rosen­krans andakt etter kvelds­mes­sen kl. 18.00 på for­skjel­li­ge språk.Maria

Fore­lø­pig er for­de­lin­gen slik:

Man­da­ger og ons­da­ger på norsk
Tirs­da­ger på viet­na­me­sisk
Tors­da­ger på polsk
Fre­da­ger på tamilsk

Hef­ter set­tes ut bakerst i kirke­rom­met.

Om det er and­re nasjo­na­li­te­ter som øns­ker å ha rosen­kransan­dakt på sitt språk, så er det bare å ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret for plan­leg­ging.

Share