P.Giuse Nguyễn Thiết Thắng på besøk

P.Giuse Nguyễn Thiết Thắng, Bene­dik­ti­ner­or­de­nen (Den hel­li­ge Bene­dikts orden, latin Ordo Sanc­ti Bene­dic­ti, for­kor­tes O.S.B.) kon­ce­l­e­brer­te sam­men med p. Phu under dagens messe,2.påskedag. P.Giuse Nguyễn Thiết Thắng er i Nor­ge i for­bin­del­se med årlig påskere­trett i regi av det viet­na­me­sisk pas­to­ral­sen­ter. P. Thắng har til­legg sine pri­mæ­re opp­ga­ver  fra Mount Angel klos­ter, Ore­gon USA også kall i å hol­de retrett for klost­re og menig­he­ter i Viet­nam, USA,Canada og Euro­pa. Under besø­ket i menig­he­ten slo han også av en prat med menig­he­tens med­lem­mer.

A_IMG_0136 IMG_0167 A_IMG_0147 A_IMG_0144

IMG_0163

Share