Siste innlegg

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowen­na do Miło­sierd­zia Bożego Now­ennę tę kazał Pan Jezus sio­strze Faus­ty­nie zapi­sać w sierp­niu 1937 roku, poleca­jąc odpra­wia­nie jej przed Świętem Miło­sierd­zia, począw­szy od Wiel­kiego Piąt­ku. Prag­nę, abyś przez te dziewięć dni sprowad­zała dusze do zdro­ju mojego miło­sierd­zia, by zaczerp­nęły…
Read more

Share

Triduum Paschalne w j. polskim

Tri­du­um Paschal­ne w j. pol­skim: Wiel­ki Czwar­tek, 29 mar­ca: Msza św. 13:00 Czu­wa­nie przy Najświętszym Sakra­men­cie 21:00 – 22:00 Wiel­ki Pią­tek, 30 mar­ca: Dro­ga Krzyżowa 12:30, Litur­gia Męki Pań­skiej 13:00.   Czu­wa­nie przy Najświętszym Sakra­men­cie 21:00 – 22:00 Wigi­lia Zmartwychw­sta­nia…
Read more

Share

Retrett hos St. Joseph søstrene

Retret­ter på St. Joseph retrett­sen­ter Brann­vakt­vei­en 5, 0489 Oslo påmel­ding per E-post: retrett@stjoseph.no   Week­end-retret­­ter Tors­dag den 26.-Søndag den 29. april 2018 kr 2300,– Bjørg Eim­stad og P. Erik Ruud SM   Tors­dag 31. mai-Søn­­dag 3. juni kr 2300,– Jeani­ne…
Read more

Share