Siste innlegg

Program rekolekcji adwentowych 2017

Szczegółowy plan reko­lekcji z o. Janem Wrób­lew­skim SVD:  Nied­zie­la – 03.12.2017  (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Ponied­ziałek – 04.12.2017 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Wtorek –…
Read more

Share

Ogłoszenia z 19 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie św. Rafała Kali­now­skiego • we wtorek – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny • we śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Cecy­lii •…
Read more

Share

B-aften

Hva er B-Aften? Vi gjen­tar fjor­årets vel­lyk­ket arran­ge­ment! B-Aften skal være et arran­ge­ment der det er fokus på tro­en. For­må­let med B-Aften er at alle kan kom­me fra sin trav­le hver­dag, som ofte består av sko­le og jobb, og kom­me…
Read more

Share

Ogłoszenia w j. polskim z 12 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed…
Read more

Share