Siste innlegg

Hội trường

Hội trường giáo xứ Thánh Luca (phòng có cửa mở vào nhà thờ) sẽ không được cho mướn  nữa, và  nơi  đây  chỉ  dành riêng  cho  các  sinh  hoạt  giáo  xứ,  cho  các cuộc  họp,  đào tạo,  dạy giáo lý,  v,v…  và…
Read more

Share

Kommende høytider

  Menig­he­ten fei­rer Alle­hel­gens­dag fre­dag 01. novem­ber, mes­se kl. 18:00.  Alle­sje­lers­dag lør­dag 02. novem­ber  fei­res det også mes­se kl. 13:00 og kl. 18:00. Til Alle­sje­lers­dag, som er en Rekviem­mes­se for alle avdøde, min­nes vi dem som har gått før oss…
Read more

Share