Siste innlegg

Zaproszenie dla czterolatków i ich rodziców

  Para­fia św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy ma zasz­czyt zapro­sić wszyst­kich czte­ro­la­t­ków wraz z rod­zi­ca­mi na uroczystą sumę w nied­zielę, 1. grud­nia o godz.11:00. Podczas mszy św. zostaną poświęcone egzemp­larze biblii, któ­re nas­tęp­nie podaruje­my dzieciom. Imię każdego zgłoszonego dziecka zosta­nie…
Read more

Share

REQUIEM MESSE

  St Johan­nes menig­het, Bred­tvet kir­ke fre­dag 22. novem­ber kl 18. v. bis­kop Bernt Eids­vig Katolsk.no: Requiemes­se for ofre­ne etter tyfo­nen på Filip­pi­ne­ne.  

Share

KONGEFEST

St. Johan­nes katols­ke menig­het invi­te­rer til fel­les­kir­ke­lig lov­sangs­kveld lør­dag 23. novem­ber kl 18.00 i Bred­tvet kir­ke, Bredtve­tvei­en 12 Ved avslut­nin­gen av kirke­året fei­rer Den katols­ke kir­ke Kris­ti konge­fest, som mar­ke­rer over­gan­gen til det nye litur­gis­ke året. Som ny menig­het i…
Read more

Share