Siste innlegg

Familiemesse i menigheten

Søn­dag 15.09. En søn­dag i måned er det fami­lie­mes­se hvor barn står i fokus. Bar­na invi­te­res til alte­ret for messe­fei­ring. Pre­ke­nen er også for­enk­let på en slik måte at det er for­ståe­lig for bar­na. p. Phu sam­let bar­na rundt seg…
Read more

Share

NYE KIRKEBENKER

St. Johan­nes menig­het har fått førs­te leve­ring med kirke­ben­ker fra Polen. Vi har også fått nye kor­sto­ler med blå teksti­ler, alt sam­men kva­li­tets­hånd­verk. Nå ven­ter res­ten av kirke­ben­ke­ne samt skrifte­stol. Ben­ke­ne, som også har kne­le­skam­ler, gir kirke­rom­met mer tyng­de, og…
Read more

Share

DUGNAD — kirkebenker

Til stor gle­de for menig­he­ten, vil vi med­de­le at førs­te leve­ring av kirke­ben­ker kom­mer i mor­gen, Man­dag 02. sep­tem­ber ved rundt kl. 12:00 — 14:00 Vi tren­ger der­for hjelp til å bære ben­ke­ne inn til menig­hets­lo­ka­let for sene­re å plas­se­re…
Read more

Share