Parkeringsplasser under gudstjenester

poland
parkVi har lagt mer­ke til at det kan være utford­ren­de å fin­ne par­ke­rings­plass til mes­se­ne.  Vi gjør opp­merk­som på at det er mulig å par­ke­re rundt  kir­ken, samt at vi i til­legg kan bru­ke par­ke­rings­plas­se­ne ved sko­le­ne, også ved Stat Ped par­ke­rings­plas­sen.

 

Share