PASTORALAVDELINGENS LIVSVERNSEMINAR

Velkommen til PastoralavdelingensLivsvernseminar som vil være på lørdag 25. mars fra kl 10–15 i Mariagården.

 

Sam­vit­tig­hets­fri­het i livs­verns­pørs­mål er et ytterst vik­tig tema for tiden vi lever i. Semi­na­ret kan være spe­si­elt nyt­tig for helse­ar­bei­de­re, men også for oss almin­ne­li­ge leg­folk for å bli mer bevisst hvor­dan vi kan stå opp for ret­ten til liv – og hvil­ke ofre det kan kre­ve.”

Påmel­ding skal gjø­res til Maria Fon­gen på epost: Maria.Fongen@katolsk.no

Trykk her for å lese pro­gram­met:

PROGRAMMET FOR DAGEN

Share