Patronatsfest

Lør­dag 28. desem­ber avholdt menig­het sin førs­te patro­nats­fest noen­sin­ne til min­ne om  St. Johan­nes apos­tel som menig­he­ten er opp­kalt etter. Menig­he­ten har også St. Johan­nes apos­tel som skyts­hel­gen. En liten fest ble stelt istand i menig­hets­lo­ka­let.

Den­ne bilde­kru­sel­len kre­ver java­skript.

Foto: Marek Pal­ma

Share