Pilegrimstur til Det hellige land

Velkommen til påmeldingen til pilegrimsturen til Det hellige land!
I forbindelse med feiringen av femårsjubileet for St. Johannes menighet har Jubileums komiteen gleden av å invitere til pilegrimsreise til Det hellige land og Jerusalem.

Påmeldingen er nå avsluttet. 

 

Ved påmel­ding må du fyl­le inn all infor­ma­sjon vi tren­ger om deg. Alle navn må fyl­les inn nøy­ak­tig slik de står skre­vet i pas­set. Det­te er nøk­kel­in­for­ma­sjon og grunn­la­get vårt når vi skal bestil­le rei­se.

  • Pil­grims­tu­ren begyn­ner 11. okto­ber og avslut­tes 19. okto­ber.
  • Alders­gren­se: fylt 18 år for ale­ne rei­sen­de.
  • Pris: 15 000 kr. pr. per­son for hele turen. Pri­sen blir for­delt på 3 inn­be­ta­lin­ger.
  • Ved påmel­ding må det beta­les 2.600,- , der­et­ter 2 inn­be­ta­lin­ger på kr. 6.200,-. (med for­be­hold om små end­rin­ger)

I pri­sen inn­går fly tur/retur Oslo-Tel Aviv, dob­belt­rom på hotell, buss og guide, besøk til de hel­li­ge ste­der og 3 mål­ti­der om dagen.

Share