Plan Mszy świętych w okresie świątecznym

Szczegółowy plan wszyst­kich Mszy świętych w okre­sie świą­tecz­nym w naszej para­fii:

25.12.2017 – Uroczystość Bożego Naro­d­ze­nia
09.00    Msza święta w j. pol­skim
11.00    Msza święta w j. nor­weskim
13.00    Msza święta w j. wiet­nam­skim
15.00    Msza święta w j. angi­el­skim
19.00    Msza święta w j. hisz­pań­skim

26.12.2017 – Święto św. Szcze­pa­na (II dzień Świąt Bożego Naro­d­ze­nia)
09.00    Msza święta w j. pol­skim
11.00    Msza święta w j. nor­weskim
Nie będ­zie Mszy św. wieczornej.

27.12.2017 – Święto św. Jana, Apost­oła i Ewan­ge­listy
18.00    Msza święta w j. nor­weskim

28.12.2017 – Święto świętych Mło­d­zi­anków, Męczen­ników
18.00    Msza święta w j. nor­weskim

29.12.2017 – Piąty dzień w okta­wie Naro­d­ze­nia Pań­skiego
18.00    Msza święta w j. nor­weskim
19.00    Msza święta w j. pol­skim

30.12.2017 – Szó­sty dzień w okta­wie Naro­d­ze­nia Pań­skiego
18.00    Msza święta w j. nor­weskim

31.12.2017 – Nied­zie­la Świętej Rod­zi­ny
09.00    Msza święta w j. pol­skim
11.00    Msza święta w j. nor­weskim
13.00    Msza święta w j. pol­skim
15.00    Msza święta w j. angi­el­skim
17.00    Msza święta w j. tamil­skim
19.30    Msza święta w j. hisz­pań­skim

01.01.2018 – Uroczystość MB Rod­zi­ciel­ki (Nowy Rok)
09.00    Msza święta w j. pol­skim
11.00    Msza święta w j. nor­weskim
13.00    Msza święta w j. pol­skim
15.00    Msza święta w j. angi­el­skim
17.30    Msza święta w j. tamil­skim

Share