Polsk sjelesorg

P. Krzysztof Wanat SS.CC utnevnes til kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo, og får ansvar for polsk sjelesorg i St. Johannes apostel og evangelist menighet i Oslo, fra 1. september 2013.

Share

1 Comment

  1. Marek

    Hjertelig velkommen

Comments are closed.