Pontifikalmesse for avdøde p. Krzysztof Wanat SS.CC

Vel­kom­men til pon­ti­fi­kal­mes­se med bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg her i St. Johan­nes menig­het tors­dag 18.8 kl. 18.00.

Mes­sen blir fei­ret for vår avdøde kapel­lan, med­bror, og venn p. Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC.

Alle er hjer­te­lig vel­kom­men.

Msza żałob­na za ś.p. Ks. Krzysztofa Wana­ta,

cele­browana pod przewod­nictwem Ks. Bis­ku­pa Bern­ta Eids­vi­ga,

odbęd­zie się w naszej para­fii  we czwar­tek 18 sierp­nia o godz. 18.00.

p. KW

Share