Program rekolekcji adwentowych 2017

Szczegółowy plan reko­lekcji z o. Janem Wrób­lew­skim SVD:
Nied­zie­la – 03.12.2017  (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)
Ponied­ziałek – 04.12.2017 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)
Wtorek – 05.12.2017 (Godz. 18.30 Nabo­żeństwo pokut­ne z kaza­niem i moż­liwość Spowied­zi)
Śro­da – 06.12.2017 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich).

Share