Rekrutering for st. JO styret

ÅRSMØTE: Tirsdag 22. August 2017 klokka 18:00

Det blir gøy gøy gøy!

 

ARBEIDSOPPGAVENE TIL STYRET:

 • Planlegge ungdomskvelder
 • Gjennomføre ungdomskveldene
 • Møte opp til NUKs landsmøte (leder og nestleder)
 • Arrangere kirkekaffe
 • Tett samarbeid med barne– og ungdomsarbeider, resten av styret og til dels NUK og deres arrangementer
 • Bistand til menighetens katekese ved nødvendighet
 • Ha ansvaret for ungdomslagets sosiale medier og promoteringer

 

FORDELER VED Å VÆRE MED PÅ STYRET:

 • Betyderlig rabatt på menighetens og NUKs arrangementer
 • Du kan skrive det på CV’en din
 • Du får et større nettverk som kan være en fordel til fremtidige planer
 • Du får tilbud om jule– og sommeravslutning med god mat (laget at p. Phu)
 • Førsteprioritert som leder i andre arrangementer i regi av menigheten og evt. et godt ord i NUK.
 • Du vokser sterkere i troen og møter mange nye mennesker
 • Du blir bedre kjent med deg selv, dine ferdigheter og bidrar til et aktivt ungt kirkeliv

 

Share