KATEKESEPLAN 6.–9. KLASSE

Noen av dato­ene for kate­kese­plan som er lagt ut i sis­te søn­dags­blad (uke 35) er end­ret i hen­hold til opp­da­tert plan. Vi ber alle se bort fra pro­gram­met for 6.–9.klasse i søn­dags­bla­det, og note­re seg dato­ene i den­ne, opp­da­ter­te ver­sjo­nen i ste­de.

Share