Samvittighet – et nødvendig korrektiv

Les Bis­kop Bernt Eids­vig inn­legg i Vårt Land om reser­va­sjons­rett.
Les inn­leg­get her.

Share