Sommeravslutning for katekesen 02.06.18

Lør­dag 02.juni klok­ka 10:00 blir det som­mer­av­slut­ning for kate­ke­sen på st. Johan­nes menig­het. Pro­gram­met star­ter med mor­gen­bønn og der­et­ter opp­sum­me­ring, lek og moro, mes­se og mat. Pro­gram­met avslut­tes klok­ka 13:00.

Maten vil vi stå for, men vi håper for­eld­re og fore­sat­te til kate­kese­bar­na kan bidra med kake og mat som kan deles.

Vi håper på å se så man­ge som muli­ge til en hyg­ge­lig dag i sola. Vi ses og god som­mer fra kate­ke­se-team­et!

Share