Sommermåneden

SommerDet er ferie for de fles­te i skole­al­de­ren og kan­skje for de
fles­te. Vi øns­ker alle en god ferie og fine som­mer­da­ger!
Sogne­pres­ten er på ferie i uke 26 og 27. Mens han er borte, er
det p. Haa­var Simon Nil­sen OP ‚kapel­lan som tar seg av
menig­he­ten.

Ønsker alle en riktig god sommer!

Følg med oss  på bloggen (http://stjohannes.oslo.katolsk.no) og facebook (http://www.facebook.com/stJohannesGrorud)
Share