Søndag 29. mai kl 11.00 feirer vi Corpus Christi — Festen for Kristi Legeme og Blod

Vel­kom­men til EN fel­les mes­se den­ne dagen med inn­slag av fle­re språk og hvor alle nasjo­na­le kor er med å syn­ger.

Vi har pro­se­sjon rundt kirke­svin­gen med fle­re alt­er­sta­sjo­ner på menig­he­tens respek­ti­ve språk.

og en stor inter­na­sjo­nal kirke­kaf­fe.Engelsk Norsk Polsk Tamilsk Vietnamesisk

Share