St. JO reiser til Hurumlandet

Fra 11.–13. sep­tem­ber rei­ser ung­doms­la­get, St. Jo til Rød­tan­gen på Hurum (sone 4).

Vi invi­te­rer ALLE unge i menig­he­ten som har fylt 13 år, enten du er aktiv på ung­doms­la­get, kon­fir­mant, fer­dig­kon­fir­mert eller ei. Det er plass til 23 del­ta­ke­re, så det gjel­der å mel­de seg på så fort som mulig!

Det vil være båt­tur, ball­spill, leker, bønn og mas­se mer! Påmel­dings­av­gif­ten vil være på 150 kr, det­te vil dek­ke trans­port, mat og over­nat­ting. Vi gle­der oss.

Påmeldingsfrist: 4.september.

 

Send mail til Ire­ne (i.bautista@live.no) for påmel­ding. Mer infor­ma­sjon kom­mer.

Share