St. JO styret

(ø.f.v) Jerina, Mikaela og Elisabeth. (n.f.v.) Harold, Aloys og Angelo.

Styret består av:

Leder: Mikaela Bagasani

Nestleder: Jerina Reginold

Elisabeth Ngan Nguyen

Harold Dominic Castillo Singueo

Angelo Tapec

Aloys Solas

Thuy Nguyen

Styrets oppgave er:

  • Planlegge ungdomskvelder, aktiviteter og evt. overnattinger eller helgeturer
  • Utføre ungdomskveldene
  • Motivere og engasjere ungdommene i menigheten
  • Kontaktleddet for menigheten til NUK
  • Sørge for at ungdommene har det bra, også åndelig

Send gjerne en mail om dere har innspill!

Vil du stille opp i styret? Møt til hvert årsmøte for valg av nytt styre! (Pleier å holdes første ungdomskveld i høst-semesteret). Hold deg oppdatert gjennom menighetens blogg eller fb siden til ungdomslaget. Linken finner du på siden.


2013/2014 styret
2014/2015 styret

2015/2016 styret
2016/2017 styret
Share