St. Jo ungdomslag oppstart

Førs­te treff etter som­mer­fe­rien
Tirs­dag 18. august
Det skal være års­møte og valg av nytt sty­re.
Møt opp og gi din stem­me eller vil du stil­le som en av
kan­di­da­te­ne.

Share