St Johannes Bibelgruppe

Vi star­ter opp en bibel­grup­pe. Vi kom­mer til å lese Johan­nes­evan­ge­li­et 2 gan­ger i måned. Førs­te gang blir: Ons­dag 2. Mars Kl 18:30–20:00 Grup­pen kre­ver ingen for­kunn­skap, bare ta med deg en Bibel (eller det Nye Tes­ta­men­tet) og møt oss etter kvelds­mes­sen. Vi kom­mer til å lese og og snak­ke på norsk men fint om du kan du ta med Bibel på ditt mors­mål.

Ved spørs­mål ta kon­takt med:

Pas­ca­le Stang mail: pascale_stang@yahoo.no tel: 984 77 597

Share