Stilleuke — tirsdag 31.mars

Ingen kvelds­mes­se i St.Johannes tirs­dag 31.3.

Alle er invi­tert til olje­vig­sels­mes­se i St. Olav dom­kir­ke kl. 18:00 med Bis­kop Bernt Eids­vig og bispe­døm­mets pres­ter.

holy oilUnder olje­vig­sels­mes­sen vigs­ler bis­ko­pen de hel­li­ge oljer for sal­ving av syke og kate­ku­me­ner samt den hel­li­ge kris­ma. Pres­te­ne for­ny­er også sine ordi­na­sjons­løf­ter, for skjær­tors­dag fei­res Kris­ti inn­set­tel­se av apost­le­ne i hans preste­døm­me.

Share