Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Naro­d­ze­nia chciałem złożyć ser­de­cz­ne życze­nia wszyst­kim Pola­k­om,              którzy gro­mad­zą się przy naszej para­fii. Niech Dzieciąt­ko Jezus  Wam bło­gosła­wi, umac­nia                w cod­zi­en­nym życiu i daje Wam poczu­cie, że nie jes­teście sami. Z darem mod­litwy:
ks. Piotr Gąsior

Share