Vi ret­ter en stor takk til

TAMILSK KATOLSK SJELESORG

som er den tamils­ke grup­pen i St. Johan­nes menig­het for den­ne sto­re gene­rø­se penge­ga­ven på

KR. 20.000

som menig­he­ten har fått.

Share