Tamilsk sjelesorg i menigheten

P. Victor Jeyasingham Albert OMIVi tak­ker p. Vic­tor Albert Jey­a­sing­ham OMI for hans tje­nes­ter
her i menig­he­ten. Han har ikke bare vært sjele­sorg for Tami­ler,
men har også hjul­pet til i både nors­ke og engels­ke mes­ser. Vi
øns­ker han lyk­ke til på Sri Lan­ka, hvor han tje­neste­gjør i hans
klos­ter i Jaff­na.

JeevevdraP Jeevev­dra Paul OMI, tid­li­ge­re pro­vin­si­al for oblat­pat­re­nes Jaff­na-pro­vins som har sab­bats­år i OKB,
hjel­per oss med å fei­re tamilsk mes­se på søn­da­ger til den nye tamils­ke pres­ten kom­mer for over­ta­gel­se om kort tid.

Share