Tao Nguyen presteviet

Lør­dag 20. juni ble Dia­kon Tao Nguy­en preste­viet av i Bred­tvet kir­ke av bis­kop Bernt Eids­vig. Hele preste­ska­pet og Taos fami­lie var pre­sen­tert i mes­sen i til­legg til ven­ner fra fjern og nær.

Menig­he­ten gra­tu­le­rer p. Tao og fami­lie. Vi gle­der oss til p. Tao pre­miss­mes­se i St.Johannes i begyn­nel­se av august. Alle er vel­kom­ne. Det vil bli mulig­het for pre­misseve­sig­nel­se under p. Taos besøk.

IMG_3979 IMG_4039 IMG_4462

Video:

Video fra preste­viel­se (1/2).

Video fra preste­viel­se (2/2)

OKBs infor­ma­sjons­av­de­lin­gens bil­led­ka­val­ka­de

Bildeka­val­ka­de :

Del 1  —  Del 2 — Del 3

 

Share