Thành lập nhóm Caritas trong giáo xứ

Chúng tôi vui mừng thông báo đến toàn thể giáo xứ rằng, nhóm Cari­tas đã được thành lập.

Ban điều hành bao gồm: Trưởng nhóm: Juwachim Regi­nold và 4 thành viên: Cin­dy SC Cho, Joyce Ross Hem­ming Hytt , Ben­ja­min, Ofe­lia Nace­no và Leo­nie Leo­na Gelacio.

Nhóm sẽ họp chung thường xuyên để chúng ta có thể bắt đầu công việc từ thiện trong giáo xứ. Mục đích của nhóm Cari­tas là không làm tất cả mọi việc nhưng khuyến khích tất cả mọi người trong giáo xứ tham gia hoạt động từ thiện vì lợi ích của giáo xứ và giáo hội.  Đây cũng là một phần quan trọng trong công tác mục vụ mà chúng ta có thể tham gia. Nhóm hiện đang làm việc với người già ở Gro­rud­da­len như đến thăm và dùng bữa ăn trưa tại hội trường giáo xứ.

Nhóm đã quyết định mục tiêu đầu tiên vào thời gian sắp tới là ngày kỷ niệm giáo xứ một năm thành lập, 1 tháng năm. Chúng tôi sẽ cho biết nhiều thông tin trong lần khởi  đầu này.

Cuộc họp tiếp theo của chúng tôi là vào ngày thứ tư, 01 tháng 4, lúc 19:00, tại hội trường St. Matt­hew. Khi đó chúng ta sẽ xem xét mục đích nhóm là gì, và làm thế nào để tổ chức nhóm .

Chúng tôi cám ơn và hoan nghênh ý kiến ​​đóng góp của quý vị. Chúng tôi rất mong nhiều người tham gia vào nhóm Cari­tas bằng cách đến tham dự vào buổi họp hoặc gửi ý kiến của quý vị về: Juwachim Regi­nold :  jre@klp.no

Nhóm Cari­tas giáo xứ thánh Gio­an

Share