Til alle konfirmanter

Vi min­ner om gene­ral­prø­ven for kon­fir­man­ter og deres fad­de­re på først­kom­men­de

Ons­dag 29.april

Opp­møte kon­fir­man­ter: kl 17.00
Mes­se kl 18.00
Gene­ral­prø­ve kl 18.30 med fad­der.

Navne­lis­ten hen­ger på opp­slags­tav­len. Er du usik­ker på om papi­re­ne er i orden og at du er påmeldt til fer­ming så ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret: 23 68 11 00

Share