Triduum Paschalne w j. polskim

Triduum Paschalne w j. polskim:

 • Wiel­ki Czwar­tek, 29 mar­ca: Msza św. 13:00
  Czu­wa­nie przy Najświętszym Sakra­men­cie 21:00 – 22:00
 • Wiel­ki Pią­tek, 30 mar­ca: Dro­ga Krzyżowa 12:30, Litur­gia Męki Pań­skiej 13:00.  
  Czu­wa­nie przy Najświętszym Sakra­men­cie 21:00 – 22:00
 • Wigi­lia Zmartwychw­sta­nia Pań­skiego, 31 mar­ca: Msza św. Wigi­lii Paschal­nej 15:00
 • Nied­zie­la Zmartwychw­sta­nia Pań­skiego, 1 kwiet­nia: Msza św. z proce­sją 08:00, Msza św. 13:00
 • Ponied­ziałek Wiel­ka­no­cy, 2 kwiet­nia: Msza św. 09:00

*****

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH

 • Wiel­ka Sobota, 31 mar­ca w nas­tę­pu­jących god­zi­nach:
  09:00, 10:00, 11:00, 12:00.
Share