Tru fødd av krise”

p Haavar_nrkEr tro og kri­se mot­set­nin­ger? Og hvil­ken rol­le spil­ler litur­gi­en for påske­høg­ti­den? Hør mer om det­te i sam­ta­le med Asle Ross­a­vik og bror Haa­var Simon Nil­sen i Dags­nytt 18  ons­dag 16. april.

Dags­nytt 18 TV (50 minutt ut i sen­din­gen)

Dags­nytt 18 radio

 

Share