Det tamils­ke ung­doms­la­get, TUK har også til­hø­rig­het hos st. Johan­nes.

Ung­doms­la­get er for alle unge tamils­ke kato­lik­ker fra fer­mings­al­der opp til 18 år. De har sam­ling sis­te fre­da­gen i måne­den her på st. Johan­nes menig­hets­lo­ka­ler. I lik­het med st. JO del­tar de også i mes­sen først, klok­ka 18:00 før akti­vi­te­ter.

Deres ansvar­li­ge sjele­sorg­prest er vår egen P. Jey­ant­han Pachcheck.

Har du lyst til å del­ta, eller har noen spørs­mål angå­en­de ung­doms­la­get, så ta kon­takt med Ire­ne.

 

 

Share