Ungdomskveld 06.06.2013

På tors­dag var 25 ung­dom­mer sam­let i St.Johannes for å star­te opp et ung­doms­lag i menig­he­ten. Vi star­tet kvel­den med en fin mes­se hvor ung­dom­mer fra SHUL- St.Hallvard ung­doms­lag stod for musik­ken. Etter­på arran­ger­te SOUL-St.Olav ung­doms­lag leker ute i strå­len­de sol, vi fikk både lært hver­and­res navn og løpt fra oss.

Etter vi had­de spist piz­za var det klart for café­møte hvor vi idé­myld­ret om alt vi øns­ket å få til for ung­dom i menig­he­ten, og det var ikke lite! Øns­ker som ung­doms­mes­se, turer, foto­kurs, pater pra­ter og sports­tur­ne­rin­ger var blant de man­ge for­sla­ge­ne som vi sat­ser på å få arran­gert til høs­ten. Etter å ha avslut­tet med bønn og sang ble man­ge igjen og hang med de fan­tas­tis­ke pres­te­ne våre.

IMG_0740 IMG_0746 IMG_0755 IMG_0763

Vi gle­der oss alle­re­de til nes­te gang, tors­dag 13.juni kl 18. Hvis du er en av dem som ikke var med sist så bør du abso­lutt ta turen på tors­dag!

Share